ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   ขอเชิญประชาชนแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.พิเทน ในช่องทางนี้ได้เลยค่ะ  6/25/2020 [5:08:52 PM]
IP Adress : 184.22.78.115
 
จากคุณ : K.
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ